Investicinio projekto pagrindimas - 4 psl. - Rašto darbas - weddingplanning.lt

Investicinio projekto scenarijus

Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto 1.

Planai ir jų scenarijai

XII nuo 07 13 Žin. Apmokestinamąjį pelną galima sumažinti per mokestinį laikotarpį, už kurį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas mažinamas, faktiškai patirtų išlaidų šioje dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti dydžiu įsigyjant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, apmokestinamąjį pelną dėl šio turto įsigijimo galima sumažinti tik iki eurų patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma.

Paskelbta: balandžio 27 Peržiūros: Šiandien vis garsiau kalbama apie Antakalnio Sapiegų rūmų parką. Vilniaus savivaldybė dar ne taip seniai pristačiusi jo barokinės išvaizdos atkūrimo viziją, darbus žadėjo įgyvendinti per porą metų.

Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki procentų. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų išlaidų suma yra didesnė negu už mokestinį laikotarpį apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius keturis investicinio projekto scenarijus po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant perkeliamą tokių išlaidų sumą.

Už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki procentų. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas faktiškai patirtų išlaidų dydis turi būti sumažintas tam tikslui panaudotų nacionalinio biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų fondų, savivaldybių fondų, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų suma, jeigu investicinio projekto scenarijus lėšos ar investicinio projekto scenarijus parama buvo gauta.

Šiame straipsnyje nustatyta tvarka apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per — metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

investicinio projekto scenarijus kriptovaliutos eurų

Ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo šiame straipsnyje nustatyta tvarka buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, investicinio projekto scenarijus veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau negu 3 metus. Jeigu toks ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau, išskyrus vieneto investicinio projekto scenarijus ir atvejus, kai turtas nebenaudojamas ar perleidžiamas dėl investicinio projekto scenarijus aktų reikalavimų, prarandamas dėl nenugalimos investicinio projekto scenarijus force majeure ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos, dėl sumažinto apmokestinamojo pelno neapskaičiuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą perskaičiuojant ir apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamuosius pelnus.

darbas internete dvejetainėse opcijose

Toks perskaičiavimas neatliekamas, kai ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau negu 3 metus dėl to, kad reorganizavimo ar perleidimo atvejais pereina įsigyjančiajam vienetui, tačiau tik tuo atveju, investicinio projekto scenarijus įsigyjantysis vienetas perimtą turtą naudoja iki tol, kol sueis 3 metai nuo ilgalaikio turto naudojimo jį perleidusiame vienete pradžios. Įsigyjantysis vienetas, perėmęs ilgalaikį turtą reorganizavimo ar perleidimo atvejais ar dėl teisės aktų reikalavimų, gali tęsti apmokestinamojo pelno sumažinimą, kaip tai būtų daręs ilgalaikį turtą perleidęs ir galimybių dėl investicinio projekto scenarijus ilgalaikio turto įsigijimo sumažinti apmokestinamąjį pelną netekęs vienetas.

XI nuo 12 01 Žin.

investicinio projekto scenarijus patikimas uždarbis internete