Tward galimybės

Turinys

  Applying the theoretical framework of Political Opportunity Structure, the nation-wide political spectrum is regarded an as important element of the structure of political opportunities available to minority communities.

  tward galimybės

  The structure of established political conflicts in Estonia and Serbia are analyzed from the tward galimybės of view of ethnic minority politics, assessing the effect tward galimybės nation-wide cleavages on the patterns of cooperation with ethnic minority political forces and concrete impact on minority-related policies.

  Tward galimybės Estijos rusų ir Serbijos vengrų atvejų studijų teikiamais pavyzdžiais, straipsnyje nagrinėjama, kaip pokomunistinių valstybių vidinių politinių takoskyrų struktūra paveikė šalies etninių mažumų politinio dalyvavimo ypatumus ir politinės sistemos tward galimybės mažumų dalyvavimui bei jų keliamiems reikalavimams.

  tward galimybės

  Taikant politinių galimybių struktūros teorinį modelį, nacionalinio masto politinių partijų spektro susiskaidymas į politines pozicijas pagal pagrindines šalies vystymosi kryptis yra analizuojamas kaip esminis etninių mažumų politinių galimybių struktūros elementas.

  Keliama hipotezė, kad politinis spektras, pasižymintis didele poliarizacija esminiais šalies raidos klausimais, sąlygoja tward galimybės galimybes politinės sistemos atvirumui kuris skatintų etninių mažumų dalyvavimą ir padėtų įgyvendinti jų kolektyvinius interesus negu politinis spektras į kurį įeinančios partijos sutaria dėl esminių nacionalinės politikos krypčių.

  tward galimybės