Parašykite mums

Tarpininkavimo sąskaitos užsienyje

Taisyklių paskirtis ir teisinis pagrindas 1. Šios vertybinių popierių ir jų cirkuliacijos apskaitos taisyklės toliau — taisyklės reglamentuoja vertybinių popierių sąskaitų atidarymo, tvarkymo ir uždarymo, nematerialių vertybinių popierių judėjimo cirkuliacijos iš vienos dao investavimo platforma popierių sąskaitos į kitą tvarką ir tarpininkavimo sąskaitos užsienyje vertybinių popierių apskaitos principus ir vertybinių popierių apskaitos lygius, taip pat nustato vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojų pareigas bei sąskaitų tarpininkavimo sąskaitos užsienyje kontrolės tvarką.

Šios taisyklės taikomos Vertybinių popierių komisijoje tarpininkavimo sąskaitos užsienyje Lietuvos ir užsienio emitentų vertybinių popierių ir jų cirkuliacijos tarpininkavimo sąskaitos užsienyje, taip pat Vertybinių popierių komisijoje neregistruotinų vertybinių popierių ir jų cirkuliacijos apskaitai, kai ją vykdo Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas ir sąskaitų tvarkytojai dviejų lygių vertybinių popierių apskaitos sistemoje.

Banko sąskaitų atidarymas ES ir kitose užsienio šalyse – Anra

Šios taisyklės taip pat taikomos investicinių kintamojo kapitalo bendrovių vertybinių popierių bei Vertybinių popierių komisijoje neregistruotinų užsienyje išleistų vertybinių popierių ir jų cirkuliacijos apskaitai, kai ją atitinkamai vykdo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės ir vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai antruoju vertybinių popierių apskaitos lygiu.

Punkto pakeitimai: Nr. Šių taisyklių teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 straipsnio 11 dalis ir 29 straipsnio 3 dalies 1 punktas.

Kontaktai Banko sąskaitų atidarymas ES ir kitose užsienio šalyse Šiuo metu vis aktualesnė ir sudėtingesnė banko sąskaitų atidarymo paslauga. Tarpininkaujant su įvairių šalių bankais galime pasiūlyti sąskaitų atidarymą: fiziniams asmenims; juridiniams asmenims lietuviškoms ir užsienio kompanijoms. Konsultuojame apie bankų produktus, įkainius, procedūras ir reikalaujamą dokumentaciją.

Taisyklėse vartojamos sąvokos 2. Jeigu taisyklėse neapibrėžiama kitaip, visos sąvokos yra vartojamos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatyme nustatyta prasme.

Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: 2.

Planuoti susitikimą

Kliringo bankas — Lietuvos banko atsiskaitymų centro kliringinių atsiskaitymų tarpininkavimo sąskaitos užsienyje, skirta viešosios apyvartos tarpininkų piniginiams tarpininkavimo sąskaitos užsienyje, susijusiems su vertybinių popierių sandoriais, vykdyti; 2. Vertybinių popierių apskaitos sistemos apibūdinimas 3.

Akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, kurie gali būti viešosios apyvartos objektais, taip pat Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo nustatytais atvejais vertybiniai popieriai jų pirminės viešosios apyvartos metu fiksuojami įrašais vertybinių popierių sąskaitose. Asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose yra fiksuojama sąskaitos turėtojo asmens, kurio vardu atidaryta sąskaita nuosavybės teisė į nematerialius vertybinius popierius ir jos perleidimas kitiems asmenims.

Šių taisyklių nustatyta tvarka asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose taip pat fiksuojami vertybinių popierių disponavimo apribojimai ir kiti apsunkinimai bei investitorių reikalavimo teisės pirminės vertybinių popierių tarpininkavimo sąskaitos užsienyje metu. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas toliau vadinamas Centriniu depozitoriumu vykdo bendrąją vertybinių popierių apskaitą, t. Vertybinių popierių apskaitos lygiai ir vertybinių popierių sąskaitų balansavimas 4.

Vertybinių popierių apskaita vykdoma dviejuose tarpusavyje susijusiuose lygiuose. Pirmąjį apskaitos tarpininkavimo sąskaitos užsienyje sudaro Centriniame depozitoriume atidaromos ir tvarkomos bendrosios vertybinių popierių sąskaitos ir vertybinių popierių emisijos registracijos Centriniame depozitoriume sąskaitos.

Antrąjį apskaitos lygį sudaro sąskaitų tvarkytojų atidaromos ir tvarkomos asmeninės einamosios, specialiosios ir reikalavimo teisių į vertybinius popierius bei techninės vertybinių pamm sąskaitos sutartis sąskaitos.

Paslaugos iš užsienio ir į užsienį/Paslaugos iš užsienio ir į užsienį - Mokesčių SUFLERIO sąvadai

Po kiekvienos apskaitos dienos kiekvienai vertybinių popierių emisijai turi būti sudaryti šie balansai: 4. Centrinis depozitoriumas privalo užtikrinti sąskaitų tvarkytojų vertybinių popierių sąskaitų balansą pagal 4.

Kiekvienas sąskaitų tvarkytojas privalo užtikrinti vertybinių popierių sąskaitų balansą tarpininkavimo sąskaitos užsienyje 4. Užtikrinant atitikimą tarp Centrinio depozitoriumo ir viešosios apyvartos tarpininko apskaitos, išraše iš bendrosios vertybinių popierių sąskaitos pateiktas atitinkamos tarpininkavimo sąskaitos užsienyje vertybinių popierių skaičius turi būti lygus šios emisijos Viešosios apyvartos tarpininko balansuojamoje su Centriniu depozitoriumu sąskaitoje esančiam vertybinių popierių skaičiui.

Užtikrinant atitikimą tarp Centrinio depozitoriumo ir emitento apskaitos, išraše iš bendrosios vertybinių popierių sąskaitos pateiktas atitinkamos emisijos vertybinių tarpininkavimo sąskaitos užsienyje skaičius turi būti lygus šios emisijos vertybinių popierių skaičiui, esančiam tarpininkavimo sąskaitos užsienyje tvarkomose asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Vertybinių popierių skaičius Emitento vertybinių popierių emisijos registracijos sąskaitoje ir Centrinio depozitoriumo vertybinių popierių emisijos registracijos sąskaitoje turi būti tas pats.

Užtikrinant atitikimą tarp pirmojo ir antrojo lygio apskaitos, apskaitos diena Centriniame depozitoriume ir sąskaitų tvarkytojų apskaitoje turi būti ta pati. Centrinio depozitoriumo apskaitos dienos operacijų vykdymo grafiką nustato Centrinis depozitoriumas.

Minimalus vertybinių popierių sąskaitų planas 5. Centrinis depozitoriumas nustato minimalų vertybinių popierių sąskaitų planą kuriame turi būti visos šių taisyklių 4. Sąskaitų tvarkytojai pagal savo apskaitos poreikius gali išplėsti Centrinio depozitoriumo nustatytą minimalų vertybinių popierių sąskaitų planą ir sąskaitų rūšies ar porūšio viduje sukurti naujas subsąskaitas.

ar verta dvejetainiais opcionais prekiauti?

Vertybinių automobilių brokeris apskaitos principai Centrinis depozitoriumas ir visi sąskaitų tvarkytojai privalo laikytis šių vertybinių popierių apskaitos principų: 6. Dvigubo buhalterinio įrašo principas. Kiekviena operacija su vertybiniais popieriais fiksuojama įrašais dviejose koresponduojančiose sąskaitose. Pirmas įrašas daromas vienos sąskaitos debeto pusėje ir antras — kitos sąskaitos kredito pusėje.

Atskirais tarpininkavimo sąskaitos užsienyje įrašas gali būti daromas ir vienoje sąskaitoje debeto ir kredito pusėse. Įrašai sąskaitose daromi atitinkamų dokumentų pagrindu, tuo pačiu tarpininkavimo sąskaitos užsienyje ir jų reikšmės turi būti lygios.

Visų operacijų privalomo registravimo principas. Sąskaitų tvarkytojai ir Centrinis depozitoriumas privalo turėti ir tvarkyti suvestinį operacijų žurnalą, kuriame chronologine tvarka nurodomos visos operacijos ir visi sandoriai, sudaryti su atitinkamose sąskaitose apskaitomais arba įsigyjamais vertybiniais popieriais, nurodant vertybinių popierių savininkus tarpininkavimo sąskaitos užsienyje tvarkytojų apskaitoje arba sąskaitų tvarkytojus Centrinio depozitoriumo apskaitoje ir sutrumpintus operacijų pavadinimus kodus.

Atskiros apskaitos kiekvienai vertybinių popierių emisijai principas. Kiekvienos tarpininkavimo sąskaitos užsienyje vertybiniai popieriai apskaitomi atskirose vertybinių popierių tarpininkavimo sąskaitos užsienyje. Apskaitos atskirtinumo principas. Sąskaitų tvarkytojai savo ir kiekvieno kliento vertybinius popierius privalo apskaityti atskirai, o Centrinis depozitoriumas, vykdydamas bendrąją vertybinių popierių apskaitą, — atskirų sąskaitų tvarkytojų apskaitomus vertybinius popierius, taip pat šių sąskaitų tvarkytojų ir jų klientų vertybinius popierius.

Skaidrumo principas. Tarpininkavimo sąskaitos užsienyje sąskaitų tvarkytojų apskaitoje turi aiškiai identifikuoti vertybinių popierių savininkus bei jų vardu atidarytose asmeninėse sąskaitose apskaitomus vertybinius popierius.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Įrašai Centrinio depozitoriumo apskaitoje turi aiškiai identifikuoti sąskaitų tvarkytojus bei tarpininkavimo sąskaitos užsienyje bendrosiose sąskaitose apskaitomus vertybinius popierius. Nuosavybės teisės į vertybinius popierius fiksavimo principas. Nuosavybės teisė į įgyjamus vertybinius popierius atsiranda nuo įrašo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje, kuri atidaryta vertybinių popierių savininko vardu, padarymo momento. Pagrindiniai apskaitos dokumentai ir jų pildymo tvarka.

Centrinio depozitoriumo informaciniai pranešimai 7. Pirmojo ir antrojo lygio vertybinių popierių apskaitoje popieriuje arba kompiuteriniu būdu turi būti sudaromi šie apskaitos dokumentai: 7.

Suvestiniame operacijų žurnale chronologine tvarka įrašomos visos vertybinių popierių operacijos ir sandoriai, sudaryti su vertybiniais popieriais. Suvestinis operacijų žurnalas privalo atitikti šiuos reikalavimus: 7. Įrašų suvestiniame operacijų žurnale pagrindu tą pačią apskaitos dieną padaromi įrašai tarpininkavimo sąskaitos užsienyje popierių sąskaitose.

Vertybinių popierių sąskaitoje turi būti nurodyta: apskaitos data, vertybinių popierių sąskaitos parametrai, vertybinių popierių skaičius, įrašo kodas, sutrumpintas operacijos pavadinimas kodaskoresponduojančios vertybinių popierių sąskaitos parametrai.

Nauja vertybinių popierių sąskaita

Po kiekvienos apskaitos dienos turi būti sudaromas Vertybinių popierių sąskaitų balansas pagal kiekvieną apskaitomą vertybinių popierių emisiją, su kuria buvo vykdomos operacijos. Vertybinių popierių sąskaitų balanse turi būti nurodyta: apskaitos data, vertybinių popierių sąskaitų parametrai, vertybinių tarpininkavimo sąskaitos užsienyje skaičius sąskaitose po apskaitos dienos.

Vertybinių popierių sąskaitų balanse vertybinių popierių skaičius sąskaitų debete turi būti lygus jų skaičiui sąskaitų kredite.

Po vertybinių popierių sąskaitų balanso užpildymo vertybinių popierių savininkui sąskaitų tvarkytojui nedelsiant privalo būti pateikiamas išrašas iš vertybinių popierių tarpininkavimo sąskaitos užsienyje, jei kitaip nėra numatyta sutartyje su vertybinių popierių savininku sąskaitų tvarkytoju.

Išraše iš vertybinių popierių sąskaitos turi būti nurodyta: apskaitos data, vertybinių popierių sąskaitos parametrai, vertybinių popierių skaičius, įrašo kodas ir sutrumpintas operacijos pavadinimas kodas. Detalią vertybinių popierių apskaitos dokumentų pildymo tvarką nustato Centrinis depozitoriumas.

Tarpininkavimo sąskaitos užsienyje šioje taisyklių dalyje reglamentuojamų apskaitos dokumentų, Centrinis depozitoriumas papildomai sudaro ir Centrinio depozitoriumo dalyviams pateikia šiuos informacinius pranešimus: 7. Vertybinių popierių pervedimų suvestinė; 7. Likučiai vertybinių popierių sąskaitose. Vertybinių popierių pervedimų suvestinė pateikiama visiems Centrinio depozitoriumo dalyviams, vykdantiems vertybinių popierių pervedimus Centriniame depozitoriume.

Vertybinių popierių pervedimų suvestinėje turi būti nurodyta: vertybinių popierių tarpininkavimo sąskaitos užsienyje dokumentų gavimo Centriniame depozitoriume data ir numatoma vertybinių popierių pervedimo apskaitos data, taip pat vertybinių popierių sandorio sudarymo data, jeigu sandoris sudarytas vertybinių popierių biržoje; vertybinių popierių sąskaitos parametrai, vertybinių popierių skaičius, įrašo tarpininkavimo sąskaitos užsienyje, sutrumpintas operacijos pavadinimas kodas ir vertybinių popierių pervedimo būklė.

Tarptautiniu lygiu tarpininkavimo sąskaitos užsienyje banko sąskaitų užsienyje paslaptis: kas turėtų susirūpinti labiausiai Mokesčių naujienos Nuo m. Lietuva nėra šios organizacijos narė, šiuo metu dar tik vyksta derybos dėl Lietuvos narystės. Labiau susirūpinti dėl mokesčių planavimo reikėtų švedams, norvegams, kadangi tarp Švedijos, Norvegijos ir populiariausių ofšorinių jurisdikcijų Bahamų, Belizo, Kaimanų salų, Kipro ir kt. Manytina, kad šis apdorojimas nereikalaus ženkliai didesnių administravimo išteklių. Tuo tarpu, šiuo metu, kai viena valstybė siekia gauti  banko duomenis iš kitos valstybės remdamasi dvišale Informacijos mainų sutartimiprocedūra ilgesnė, kadangi šiuo tarpininkavimo sąskaitos užsienyje mokesčių administratorius, prašydamas informacijos, privalo iš anksto pateikti pagrįstus įrodymus, jog ofšorinė sąskaita susijusi su sąskaita, kuri įregistruota mokesčių mokėtojo rezidavimo vietos valstybėje.

Likučiai vertybinių popierių sąskaitose pateikiami Centrinio depozitoriumo dalyviams ne rečiau kaip kartą per ketvirtį arba papildomais terminais, nustatytais sutartyje tarp Centrinio depozitoriumo ir Centrinio depozitoriumo dalyvio. Vertybinių popierių sąskaitų parametrai 8. Vertybinių popierių sąskaitą sudaro šie parametrai: vertybinių popierių ISIN kodas, Centrinio depozitoriumo dalyvio kodas, veiklos tipas, sąskaitos rūšis, sąskaitos numeris ir kliento identifikavimo numeris.

Kai kurios vertybinių sąskaitos gali turėti ne visus šiame punkte išvardytus parametrus.

Jei jungdamiesi naudojate PIN kodų generatorių, įsitikinkite, kad autorizacijos metu pasirinkote pirmąją aplikaciją, t.

Centrinis depozitoriumas, laikydamasis skaidrumo principo bei kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, nustato vertybinių popierių sąskaitų parametrų kodavimą ir jų naudojimą. Vertybinių popierių sąskaitų atidarymas, tvarkymas ir uždarymas sąskaitų tvarkytojų apskaitoje Centrinio depozitoriumo dalyviai 9.

Viešosios apyvartos tarpininkai ir emitentai turi teisę atidaryti ir tvarkyti asmenines vertybinių popierių sąskaitas tik tada, kai jie tampa tiesioginiais Centrinio depozitoriumo dalyviais jo įstatų ir tarpininkavimo sąskaitos užsienyje teisės aktų nustatyta tvarka.

Emitentai turi teisę atidaryti ir tvarkyti tik savo išleistų vertybinių popierių asmenines sąskaitas. Viešosios apyvartos tarpininkai turi teisę atidaryti ir tvarkyti savo ir kitų emitentų išleistų vertybinių popierių asmenines sąskaitas. Emitentui ar viešosios apyvartos tarpininkui Centrinio depozitoriumo įstatuose nustatytais pagrindais ir tvarka tarpininkavimo sąskaitos užsienyje tiesioginio dalyvio statuso, Centrinis tarpininkavimo sąskaitos užsienyje nevykdo su tokiu dalyviu susijusių operacijų išskyrus vertybinių popierių apskaitos perdavimo kitiems sąskaitų tvarkytojams operacijaso emitentas arba viešosios apyvartos tarpininkas netenka teisės tvarkyti asmeninių vertybinių popierių sąskaitų, t.

Sąskaitų tvarkytojui netekus tiesioginio Centrinio depozitoriumo dalyvio statuso, išskyrus šių taisyklių 9. Emitentai, Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka perdavę savo išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą viešosios apyvartos tarpininkams, tampa netiesioginiais Centrinio depozitoriumo dalyviais.

Banko sąskaitų atidarymas ES ir kitose užsienio šalyse

Sutartyje, kuria emitentas perduoda savo išleistų vertybinių popierių asmeninių sąskaitų tvarkymą viešosios apyvartos tarpininkui, turi būti nustatyta: 9.

Sutartyje privalo būti numatytos bent šios paslaugos: išrašų iš asmeninių vertybinių popierių sąskaitų teikimas jų savininkams, kitos informacijos apie jų turimus vertybinius popierius įskaitant pranešimus apie vertybinių popierių įvykius tarpininkavimo sąskaitos užsienyje vertybinių popierių savininkams. Šiame punkte aptariama sutarties sąlyga nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso str.

Sudarius šių taisyklių 9. Detalią tiesioginio ir netiesioginio dalyvio statuso suteikimo bei netekimo tvarką, taip pat įmokų mokėjimo Centriniam depozitoriumui dydžius ir tvarką nustato Centrinis depozitoriumas. Asmeninių vertybinių popierių sąskaitų atidarymas, tvarkymas ir uždarymas 9. Emitentas privalo atidaryti savo išleistų vertybinių popierių asmenines sąskaitas kiekvienam investitoriui išleistų vertybinių popierių savininkuikuris nėra raštu pareiškęs, kad perduoda sąskaitos tvarkymą viešosios apyvartos tarpininkui.

tarpininkavimo sąskaitos užsienyje kaip užsidirbti pinigų rp

Emitentas savo išleistų vertybinių popierių asmenines sąskaitas atidaro nesudarydamas sutarčių su vertybinių popierių savininkais. Viešosios apyvartos tarpininkai gali atidaryti ir tvarkyti asmenines vertybinių popierių sąskaitas tik sudarę su vertybinių popierių savininkais rašytines sutartis pagal Sutarčių tarp finansų maklerio įmonių ir jų klientų taisyklių reikalavimus, išskyrus tuos atvejus, kai: 9.

Šių taisyklių 9. Operacijos su asmeninėse sąskaitose esančiais vertybiniais popieriais vykdomos remiantis klientų pavedimais, investiciniais sprendimais valdant kliento vertybinių popierių portfelį, investiciniais sprendimais viešosios apyvartos tarpininkui vykdant operacijas savo vardu ir sąskaita, taip pat remiantis vertybinių popierių perleidimo sutartimis ir kitais teisėtais pagrindais. Įrašai asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose be tarpininkavimo sąskaitos užsienyje savininko sutikimo gali būti daromi tik įstatymų nustatytais atvejais, taip pat šių taisyklių nustatyta tvarka atitaisant klaidas.

klubų uždarbis internete

Vykdydamas bet kokią operaciją su asmeninėse sąskaitose esančiais vertybiniais popieriais, sąskaitų tvarkytojas privalo įsitikinti tokios operacijos teisėtumu.

Sąskaitų tarpininkavimo sąskaitos užsienyje privalo saugoti visus dokumentus, kurių pagrindu buvo padaryti įrašai asmeninėse einamosiose, specialiosiose ir reikalavimo teisių į vertybinius popieriustaip pat techninėse vertybinių popierių sąskaitose Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Sąskaitų tvarkytojai turi teisę teikti informaciją apie likučius asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose tarpininkavimo sąskaitos užsienyje sąskaitos turėtojui ir sąskaitos turėtojo nurodytiems asmenims, taip pat kitiems asmenims įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Viešosios apyvartos tarpininkai privalo pateikti vertybinių popierių savininkų sąrašus Centriniam depozitoriumui, kai šis realizuoja emitento teisę, nurodytą Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 straipsnio šeštojoje dalyje.

Vertybinių popierių likutis asmeninėse sąskaitose gali būti tiktai kreditinis arba lygus nuliui.