Seimas ėmėsi svarstyti draudimo brokerių mirtį žadančias pataisas - Verslo žinios

Ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms, Įveda saugiklius klientų investicijoms

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas II dalis Pabaiga. Pradžia I dalyje. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 1 dalies komentaras apibendrintas paaiškinimas. Pajamų pripažinimas priklauso nuo vieneto vykdomos veiklos specifikos ir suteiktų paslaugų pobūdžio: Kai draudimo sutartyje numatyta įmoka pasirašyta visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, trunkančiam ilgiau negu vieną mokestinį laikotarpį, tai į uždirbtas pajamas įtraukiama tik ta draudimo įmokų dalis, kuri priskiriama tam mokestiniam laikotarpiui, per kurį buvo suteiktos draudimo paslaugos t.

Seimas ėmėsi svarstyti draudimo brokerių mirtį žadančias pataisas - Verslo žinios

Pajamos už draudimo paslaugas pripažįstamos ne gyvybės draudimo įmonės uždirbtomis pajamomis suteikus draudėjui draudimo paslaugą arba jos dalįneatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

Draudimo įmokos pripažįstamos draudimo įmonės uždirbtomis pajamomis atsižvelgiant į draudimo sutarties galiojimo laikotarpį ar apsaugos galiojimo laikotarpį, jei jis nesutampa su sutarties galiojimo laikotarpiu.

ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms

Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies ir sustabdžius draudimo apsaugą, kaip numatyta Draudimo įstatymo 96 str.

Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį ir atnaujinus draudimo apsaugą, likusi įmoka arba perskaičiuota įmokos dalis, jei atnaujinus draudimo apsaugą buvo peržiūrėtos draudimo sutarties sąlygos ir ji buvo sumažinta, uždirbtomis pajamomis pripažįstama per likusį draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį.

Jei pagal ne gyvybės draudimo sutarties sąlygas draudimo apsauga galioja nestabdoma draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, tai nesumokėta įmoka, tenkanti galiojusiam draudimo apsaugos laikotarpiui, pripažįstama draudimo įmonės uždirbtomis pajamomis.

Pajamos pelno (nuostolio) ataskaitoje

Draudimo įmonės pajamomis pagal nutrūkusias laiko pasirinkimas pasibaigusias draudimo perdraudimo sutartis pripažįstama draudimo perdraudimo įmoka uždirbta per apsaugos galiojimo laikotarpį, nepriklausomai ar draudimo perdraudimo įmoka buvo sumokėta ar ne.

Abejotinos pasirašytos įmokos, apskaičiuotos pagal draudimo įmonės pastoviai taikomą pasitvirtintą abejotinų pasirašytų įmokų vertinimo metodiką, priskirtinos tam mokestiniam laikotarpiui, per kurį buvo suteiktos draudimo paslaugos, apskaičiuojant pelno mokestį, nemažina draudimo įmonės uždirbtų pajamų. Draudimo tarpininkų brokeriųvykdančių tarpininkavimo veiklą tarp draudiko ir draudėjo, tokios veiklos uždirbtoms pajamoms priskiriamas sutartyse su draudiku nustatytas komisinis atlyginimas procentas nuo draudimo įmokų arba fiksuota atlyginimo suma.

Civilinio kodekso ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms. Kai vienetas pagal komiso sutartį parduoda ne jai, o komitentui priklausančias prekes, parduotų prekių pajamos į vieneto pajamas neįtraukiamos. Pajamos už prekes, parduotas konsignacijos sutarties pagrindu, pripažįstamos tada, kai įgaliotas atstovas tarpininkas prekes perduoda trečiajam asmeniui.

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų uždirbtoms pajamoms priskiriamas komisinis atlyginimas už tarpininkavimą perkant ir parduodant vertybinius popierius. Leidinių prenumeratos pajamos uždirbtoms pajamoms priskiriamos tolygiai jas paskirsčius per prenumeratos laikotarpį, kurį jos pristatomos.

  • Bitcoin piniginėje pinigų atsiėmimas
  • Dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės
  • Pelno nuostolio ataskaita ir jos analizė - weddingplanning.lt
  • Dvejetainių opcionų apžvalgos apie olimpinę prekybą
  • Mokesčių žinios » » VMI konsultuoja » Pajamų ir sąnaudų pripažinimas (II dalis)
  • Eur cf dvejetainiai opcionai

Pagal lizingo finansinės nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, nuomininkas už teisę naudotis tam tikru turtu nuomotojui moka iš anksto sutartas dažniausiai periodines įmokas.

Lizingo finansinės nuomos sutartyje, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, įmokų sumą sudaro išperkamo turto kainos dalis ir palūkanos.

  • Ankstesnėse pamokose mes pateikėme bendrą informaciją apie finansines ataskaitas.
  • Kaip užsidirbti pinigų iš darbo

Atsižvelgiant į šios lizingo finansinės nuomos veikos ypatumus, vienetų, vykdančių tokią veiklą, uždirbtoms pajamoms priskiriamos palūkanos ir kitų sutartyje numatytų paslaugų kaina. Palūkanų pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą laikant, kad palūkanos kaupiasi pagal sutartyje nurodytą palūkanų normą nuo mažėjančios bazės.

Tais atvejais, kai nutraukiama lizingo sutartis, lizingo gavėjas apmokestinamosioms pajamoms priskiria sumą, kuri gaunama, kai likusi lizingo davėjui neapmokėta ilgalaikio materialiojo turto kainos dalies suma yra didesnė už grąžintino turto likutinę vertę.

Jeigu nutraukus lizingo sutartį, lizingo gavėjas apskaičiuoja nuostolį, kaip likusios neapmokėtos turto kainos dalies ir perduoto turto apskaičiuotos likutinės vertės skirtumą, tai skirtumas nepriskiriamas leidžiamiems atskaitymams, nes tokios lizingo gavėjo patirtos lizingo sutarties nutraukimo išlaidos nėra susijusios su pajamų uždirbimu turtas toliau nenaudojamas lizingo gavėjo veikloje.

Nekilnojamojo turto brokeris Viačeslavas Mikelionis

Pavyzdys naujas Įmonė A m. Lizingo sutartis sudaryta 24 mėnesių laikotarpiui ir įmokos pradėtos mokėti nuo m. Įmonė A turtą lizingavo iki m.

Pelno nuostolio ataskaita ir jos analizė

Vėliau pagal trišalę sutartį įmonė A perleidžia savo teises ir pareigas, įgytas pagal lizingo sutartį su lizingo kompanija B trečiai šaliai — įmonei C, t. Turto perdavimo momentu įmonės A apmokėta lizinguojamo turto vertė yra Eur, o neapmokėtoji vertė sudaro 90 Eur. Turto perdavimo momentu įmonės A apskaitoje lizinguojamo turto likutinė vertė sudaro Eur. Pirmasis lizingo gavėjas, t.

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas (II dalis)

Antrasis lizingo gavėjas — įmonė C sumoka šią 37 Eur sumą pirmajam lizingo gavėjui — įmonei A, kaip patirto nuostolio kompensaciją už perduotą turtą. Nutraukus lizingo sutartį, pirmojo lizingo gavėjo apskaičiuotas nuostolis, kaip likusios neapmokėtos turto kainos dalies ir perduoto turto apskaičiuotos likutinės vertės skirtumas pavyzdyje — 37 Eurleidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas, nes šios lizingo gavėjo patirtos lizingo sutarties nutraukimo kompensuotinos išlaidos nėra susijusios su pajamų uždirbimu turtas toliau nenaudojamas lizingo gavėjo veiklojetodėl jos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms

Tokiu atveju, kai antrasis lizingo gavėjas tikrai noriu uždirbti daug pinigų pirmajam lizingo gavėjui tik patirtų išlaidų sumą pavyzdyje — 37 Eur ir pelnas negaunamas, — pelno mokesčio objekto nėra ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms lygus nuliui.

Pažymėtina, kad pirmasis lizingo gavėjas perleidžiamojo turto likutinės vertės pavyzdyje — Eur leidžiamiems atskaitymams nepriskiria. Pirmojo lizingo gavėjo iš įmonės C gauta kompensacija pavyzdyje — 37 Eur už lizingo įmonei sumokėtas įmokas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pardavimo pajamomis nelaikoma.

Tuo atveju, kai kelionių agentūra savo vardu parduoda viešbučių rezervavimo paslaugas ar kelionių ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms, agentūros pajamoms priskiriama parduotų viešbučių rezervavimo paslaugų ar bilietų vertė.

omsko prekybos prekybininkas

Akcizus sumoka akcizais apmokestinamos prekės gamintojas jei pagaminama toje šalyje arba importuotojas.