TEISMO AKTAI

Šis pasirinkimas grindžiamas nuosavybės teise

Konstitucinis Teismas nustatė: I Pareiškėjas — Aukštesnysis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Farmacinės veiklos įstatymo Žin. II Pareiškėjas prašymą grindžia šiais argumentais.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo m. Jis prašė ištirti, ar Farmacinės veiklos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai ir 48 straipsnio 1 daliai.

 • 2 žvakių strategijos variantai
 • LR Konstitucija - IV skirsnis. Tautos ūkis ir darbas
 • Даже в такие моменты ему удавалось сохранять ясность рассудка.
 • Затаив дыхание, она вглядывалась в экран.

Pareiškėjo teigimu, Farmacinės veiklos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad vaistinės, išskyrus valstybines, valstybines akcines ir labdaros organizacijų vaistines, nuosavybės teise gali priklausyti tik turintiems aukštąjį farmacinį išsilavinimą fiziniams asmenims arba fizinių asmenų grupėms, kuriose daugiau kaip pusė vaistinės vaistinės dalies įstatinio kapitalo priklauso asmenims, turintiems aukštąjį ar specialųjį vidurinį farmacinį išsilavinimą.

Pareiškėjo nuomone, šia įstatymo norma buvo nustatytas ribojimas fiziniams asmenims, jų grupėms, atsižvelgiant į išsilavinimą, nuosavybės teise turėti vaistinę. Pasak pareiškėjo, kvalifikaciniai reikalavimai nustatytini ne vaistinės savininkui, o vaistinės vadovui, kuris įgyvendina savininko nuosavybės teisę.

 • Pamėnkalnio g.
 •  - Двухцветный снова хмыкнул.
 • Dėl farmacinės veiklos - Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
 •  Это зашифрованный вирус, болван; ваше счастье, что вам не удалось его вскрыть.
 • Тогда, при чтении сверху вниз, перед глазами магически возникало тайное послание.
 •  Сейф Бигглмана, - протянула Сьюзан.
 • Sinonimai papildomos pajamos

Todėl pareiškėjas abejojo, ar Farmacinės veiklos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Konstitucijos šis pasirinkimas grindžiamas nuosavybės teise straipsnio 1 dalies nuostatai, kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, ir 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą. Konstitucinis Teismas pripažino, kad Farmacinės veiklos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad vaistinės gali priklausyti nuosavybės teise tik fiziniams asmenims, turintiems aukštąjį farmacinį išsilavinimą, taip pat fizinių asmenų grupėms, kuriose daugiau kaip pusė vaistinės vaistinės dalies įstatinio kapitalo priklauso asmenims, turintiems aukštąjį ar specialųjį vidurinį farmacinį išsilavinimą, riboja kitų asmenų teisę turėti nuosavybės teise vaistinių ir asmens ūkinės veiklos šis pasirinkimas grindžiamas nuosavybės teise, varžo asmens konstitucinę teisę laisvai pasirinkti verslą.

Konstitucinis Teismas priėmė nagrinėti naują prašymą dėl vertybinių popierių rinkos įstatymo konstitucingumo Tokį potvarkį Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris pasirašė antradienį, informavo Konstitucinio Teismo atstovė spaudai. Pareiškime abejojama, ar Konstitucijai neprieštarauja Vertybinių popierių rinkos įstatymo 19 straipsnis, nustatantis, kad asmuo, įgyjantis daugiau kaip 40 proc. Taip pat klausiama, ar šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalis, nustatanti, kad "emitento vadovas turi ir kitų emitento vadovų balsus", neprieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir trims Konstitucijos straipsniams: 23 nuosavybės neliečiamumas46 Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva ir 48 žmogaus teisė laisvai pasirinkti darbą ir verslą. Abejonių Panevėžio miesto apylinkės teismui iškilo nagrinėjant ieškinį dėl akcinės bendrovės "Panevėžio keliai" įsipareigojimo pateikti privalomąjį oficialų pasiūlymą supirkti likusius atskaitingojo emitento akcinės bendrovės "Panevėžio statybos trestas" vertybinius popierius.

Šiuos ribojimus Konstitucinis Teismas įvertino kaip neproporcingus ir nutarė, kad Farmacinės veiklos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria yra ribojama fizinių asmenų, neturinčių aukštojo farmacinio išsilavinimo, taip pat fizinių asmenų grupių teisė turėti nuosavybės teise vaistinių, prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 46 straipsnio 1 daliai ir 48 straipsnio 1 daliai.

Tezės Vaistų ir vaistinių medžiagų, kaip prekės, specifiškumas lemia tai, kad farmacinė veikla yra ypatinga ūkinės veiklos sritis. Kad įstatymais šis pasirinkimas grindžiamas nuosavybės teise kitais teisės aktais būtų nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį farmacinę veiklą vykdytų tik specialų išsilavinimą ir atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys, yra kiekvieno žmogaus, visos visuomenės ir valstybės interesas.

kriptovaliutų investicinė prekyba neterminuotas brokeris

Įstatymų leidėjo pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavimą kyla iš Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies, kurioje nustatyta, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Pagal Konstituciją farmacinė veikla turi būti reguliuojama taip, kad nebūtų varžoma ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva, sąžininga konkurencija.

Teisė rinktis advokatą tiek EŽTT, tiek Lietuvoje 2020 02 20 Kazimieras Juraitis

Valstybė privalo kontroliuoti, kad farmacinė veikla būtų vykdoma žmogaus sveikatos ir visuomenės sveikatinimo labui. Vaistinė yra licencijuota farmacinės veiklos įmonė, t. Pagal Konstituciją įstatymais turi būti nustatytas toks farmacinės veiklos reguliavimas, kad vaistinių savininkų ekonominiai interesai neužgožtų vaistinių veiklos žmogaus sveikatos ir visuomenės sveikatinimo interesais.

storj kriptovaliuta signalizuoja dvejetainius variantus nvest

Farmacinei veiklai licencijuotos įmonės vaistinės savininkas negali būti savaime tapatinamas su farmacininkais ar kitais farmacinę veiklą vykdančiais asmenimis. Pagal Konstituciją šis pasirinkimas grindžiamas nuosavybės teise asmens teisės į nuosavybę riboti atsižvelgiant į asmens išsilavinimą. Reikalavimai turėti farmacinį išsilavinimą ir reikiamą kvalifikaciją turi būti nustatomi asmenims, vykdantiems farmacinę veiklą vaistinėse.

Išsilavinimo reikalavimai negali būti nustatomi asmenims, siekiantiems turėti nuosavybės teise vaistinių. Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostata, kad kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti verslą, reiškia, jog kiekvienas žmogus turi konstitucinę teisę pats spręsti, kokį verslą jam pasirinkti.

dvejetainiai variantai abėcėlė

Teisė laisvai pasirinkti verslą yra viena iš būtinų sąlygų žmogaus, asmenybės gyvybiniams poreikiams tenkinti, deramai padėčiai visuomenėje užimti. Konstitucinė nuostata, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti verslą, remiasi visuotinai pripažinta žmogaus laisvės koncepcija. Kita vertus, minėta kiekvieno žmogaus konstitucinė teisė laisvai pasirinkti verslą suponuoja valstybės pareigą sudaryti atitinkamas teisines prielaidas šią teisę įgyvendinti.

ar tarpininkas turi 24 sieną?