Klauskite mūsų ekspertų

Nesusijusių prekybininkų tarpininkas

Turinys

  Lietuvos bankui išnagrinėjus prašymą, priimamas sprendimas dėl licencijos išdavimo.

  nesusijusių prekybininkų tarpininkas

  Jeigu licencija išduodama steigiamai elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai, pareiškėjui išduodamas Lietuvos banko valdybos nutarimo arba Lietuvos banko valdybos m. Pasikeitus licencijos turėtojo duomenims elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos pavadinimui, juridinio asmens teisinei formai, kodui ir elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai pateikus prašymą pakeisti licenciją ir duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, išduota licencija per 15 nesusijusių prekybininkų tarpininkas dienų pakeičiama.

  dabartinis uždarbis neinvestuojant į internetą

  Elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga, išskyrus mokėjimo įstaigą, teikiančią tik sąskaitos informacijos paslaugą, ketinanti teikti mokėjimo paslaugas, kurios išduotoje licencijoje nenurodytos, privalo kreiptis į Lietuvos banką su prašymu nesusijusių prekybininkų tarpininkas galiojančią licenciją. Su prašymu turi būti pateiktas elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos verslo planas ir kiti Taisyklių 1, 2, 3 arba 4 priede nurodyti dokumentai ir duomenys, kurie keičiasi dėl ketinamų teikti papildomų mokėjimo paslaugų.

  Mokėjimo įstaiga, teikianti tik sąskaitos nesusijusių prekybininkų tarpininkas nesusijusių prekybininkų tarpininkas ir ketinanti teikti kitas mokėjimo paslaugas, privalo kreiptis į Lietuvos banką su prašymu išduoti naują licenciją, suteikiančią teisę teikti kitas mokėjimo paslaugas.

  dvejetainių parinkčių strategija

  Prašymas pakeisti licenciją pateikiamas, nagrinėjamas ir sprendimas dėl licencijos pakeitimo priimamas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis licencijos išdavimą. Elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga privalo informuoti Lietuvos banką, jeigu pasikeičia šie duomenys ir arba dokumentai: Taisyklių 11 priedo I dalies 1, 2, 19—22 punktuose nurodyta informacija.

  Apie Taisyklių 14 punkte nurodytų duomenų ir arba dokumentų pasikeitimus pareiškėjas privalo pranešti Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po jų pasikeitimo dienos, jeigu kituose pareiškėjo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyti kitokie informavimo apie pasikeitusią informaciją terminai.

  kaip parduoti bitcoin vietiniuose bitcoinuose kaip nusipirkti opcioną eurais

  Lietuvos bankui pareiškėjas pasikeitusius aktualius duomenis turi pateikti užpildydamas tas prašymo ar atitinkamo prašymo priedo dalis, kuriose duomenys yra pasikeitę. Licencijuojama veikla, pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir terminai, licencijos išdavimo sąlygos, atsisakymo išduoti licenciją teisinis pagrindas, licencijuojamos veiklos sąlygos, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarka, licencijos nesusijusių prekybininkų tarpininkas panaikinimo, galiojimo sustabdymo ir sustabdymo panaikinimo atvejai quck variantų lentelė tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme.

  finansų maklerio įmonė sibiro miškas kaip pradėti investuoti į eterį