Akcijų supirkimo galimybė, Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Turinys

  Šis klausimas įtrauktas į šių metų balandžio 26 dieną vyksiančio bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

  akcijų supirkimo galimybė

  Numatoma, kad akcijų supirkimo atveju maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius būtų ne didesnis nei dešimtadalis bendrovės įstatinio kapitalo ir siektų 1,2 mln. Akcijų akcijų supirkimo galimybė būtų galimas per pusantrų metų nuo sprendimo priėmimo dienos, maksimali įsigijimo kaina prilygtų paskutinei paskelbtai bendrovės grynųjų akcijų supirkimo galimybė vertei vienai akcijai, minimali — 0,5 euro.

  Galimybė bendrovei supirkti savo akcijas leidžia investuotojams parduoti akcijas, remiantis bendrovės pateiktu pasiūlymu.

  Taip pat numatyta, kad bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdymo įmonės sprendimu parduodamos su sąlyga, jog minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

  Galimybę supirkti savo akcijas siūloma svarstyti atsižvelgiant į šių metų vasario 1 dieną įsigaliojusią Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo redakciją.

  akcijų supirkimo galimybė

  Akcininkų susirinkimo metu bus svarstomas ir klausimas dėl naujos bendrovės įstatų redakcijos patvirtinimo. Naujieji įstatai įsigalios po to, kai akcininkų susirinkimų metu patvirtintiems įstatams pritars Lietuvos bankas, ir jie bus įregistruoti Registrų centre. Naujoji įstatų redakcija parengta atsižvelgiant į Akcinių bendrovių ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų pakeitimus.

  safari strategijos dvejetainės prekybos vaizdo įrašų mokymai

  Bendrovės grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per metus siekė 4,2 mln.