Prekybos žmonėmis prevencija | E. pilietis

Kitų požiūris į prekybą

Popiežius Pranciškus: prekyba žmonėmis paneigia visų orumą

Prieš 2 mėn. Kiekviena visuomenė konstruoja savąjį tikrovės apibrėžimą bei su juo susijusias sampratas ir yra už tai atsakinga, pradedant nuo aukščiausių šalies vadovų, pareigūnų, baigiant paprastu šalies piliečiu.

Plius500 T1 - Kaip prekiauti akcijomis, forex, žaliavomis, kt. internetu

Kaip ir kiekvienos visuomenės, Lietuva taip pat ne išimtis, vertybių bei pasaulėžiūros kūrimas, formavimas turi socialinį pagrindą.

Prekybos žmonėmis, prostitucijos fenomenai taip pat nėra išimtis. Todėl, mėginant geriau suprasti šiuos socialinius reiškinius, svarbu išsiaiškinti, kokia ir kodėl būtent ši prasmė jiems teikiama.

Aukok Caritas

Mano darbo praktikoje, teikiant pagalbą nuo prostitucijos, prekybos moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais nukentėjusioms aukoms dažnai tekdavo susidurti su ironija palydimu požiūriu kitų požiūris į prekybą moterų atžvilgiu.

Strategijos 60 sekundžių, jos jau tokios gimusios ir ar verta dar kažką keisti, kad joms padėti. Klausimas, kad prostitucija - tai seksualinis žmonių išnaudojimas, grubus žmogaus teisių pažeidimas ir kompleksinė prievartos prieš kitą asmenį forma, šalies socialinėje, teisinėje plotmėje kol kas nesvarstomas taip, kaip norėtųsi ar turėtų būti, remiantis kitų, pažengusių šalių patirtimi pvz.

Švedijos, Airijos, Kanados. Kyla klausimas, kas sulaiko valstybę pasekti kitų pažangių šalių pavyzdžiu, pripažįstant prostituciją kaip prekybą moterimis seksualiniais tikslais, kaip žiaurų smurtą prieš moteris, jų išnaudojimą ir grubų jų žmogaus teisių pažeidimą bei numatant tam tinkamas sankcijas?

Lietuvai esant prisijungus prie m. Konvencijos, šalies kitų požiūris į prekybą įsipareigoja panaikinti visų formų vergiją ir moterų prostituciją, suderindama savo įstatymus. Tuo tarpu kitose Kitų požiūris į prekybą Sąjungos šalyse tokiose kaip Švedijaprostitucija jau senai oficialiai pripažįstama kaip netoleruotina prievartos prieš moteris ir vaikus forma. Moterys ir merginos, gyvendamos demokratinėje ir šiuolaikinėje šalyje, gali jaustis laisvos nuo visų rūšių vyrų prievartos prieš moterį formų.

Siekis panaikinti prievartos klestėjimą, saugant ir ginant žmogaus garbę ir orumą, pripažįstant tai aukščiausiomis vertybėmis, turi tapti pagrindiniu šalies tikslu bei moraline pareiga.

Prekybos žmonėmis prevencija | E. pilietis

Dar daugiau, m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės inicijuotą Rezoliuciją "Dėl baudžiamosios atsakomybės už seksualinių paslaugų pirkimą" m. XII Rezoliuciją prisegu.

kitų požiūris į prekybą

Vėliau, tos pačios Seimo narės iniciatyva d. Tačiau iki šiol nebuvo gautos joks atsakas iš jų. Kyla klausimas, kaip tai reiktų suprasti? Ar tai reiškia, kad ši problema, jos sprendimas nėra svarbus mūsų šaliai? Tuomet, klausimas, galbūt ir ši vieša konsultacija ir įvairūs pasisakymai, liks tik dar vienais pasisakymais, į kuriuos tiesiog galima nereaguoti? Kitų požiūris į prekybą su kai kuriais pasisakančiais autoriais, kurie teigia, jog Lietuvoje pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais teikia tik Lietuvos Caritas.

Antradienis, m. Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir prie jos pridėtus protokolus, ypač  m. Protokolą dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja ir  m. Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, —  atsižvelgdamas į  m. JT tarptautinę konvenciją dėl visų migruojančiųjų darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos, —  atsižvelgdamas į darbą, kurį nuveikė tarptautiniai žmogaus teisių organai, įskaitant JT Specialųjį pranešėją prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, klausimais ir kitus svarbius JT specialiuosius pranešėjus, taip pat visuotinį kitų požiūris į prekybą vertinimą ir aktualių JT žmogaus teisių sutarčių organų darbą, —  atsižvelgdamas į  m.

Viena pirmųjų organizacijų Lietuvoje buvo ir tebėra iki pat šiol Dingusių žmonių šeimų paramos centras. Ne paslaptis, jog kitos nevyriausybinės organizacijos kaip kad Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, dirbantis šioje srityje nuo m. Emeritė Ona Gustienė, buvusi viena iš šios organizacijos įkūrėjų ir aktyvi šios problemos sprendėja padėjo didelius pamatus kitiems, - tiek organizacijoms, tiek specialistams, kurie mokėsi, sėmėsi patirties tiek iš jos, kaip asmenybės, tiek specialistės, organizacijos vadovės.

Puiku, kad centras vis dar ir toliau gyvuoja vadovaujamas ilgametės šio kitų požiūris į prekybą darbuotojos Natalijos Kurčinskajos tęsiant pagalbą nukentėjusiems asmenims.

Teigimas, jog dirba tik viena organizacija, yra daugiau nepažinimas Lietuvoje esamos situacijos. Negaliu tylėti, kai matau dezinformaciją, nes žinau iš vidaus, kiek kainuoja pastangų ir laiko tų nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, kurie bando žmogiškai pagal turimas galimybes atliepti į kiekvieno besikreipiančio bent preliminarius kitų požiūris į prekybą.

Deja, esant nevyriausybinio sektoriaus atstovams, kuris dažniausiai yra priklausomas nuo valstybinio biudžetinio bei programinio finansavimo, nuolatos egzistuoja didžiulė grėsmė kitų požiūris į prekybą, teikimai nepertraukiamai, efektyviai pagalbai, kur neretai nemaža dalimi ji priklauso nuo turimų lėšų pvz.

Juk neretai toks asmuo turi pradėti viską nuo nulio.

Pagalba prekybos žmonėmis aukoms – tik entuziastų reikalas?

Dirbdama jau daugiau nei 12 metų šioje srityje, teikdama pagalbą konkrečioms moterims, merginoms, nukentėjusioms nuo seksualinio išnaudojimo, vergovinio darbo, dar daugiau, nagrinėdama moterų patirtis moksliniu aspektu, mačiau ir tebematau šios problemos epizodinį sprendimą. Nors ir randasi pavieniai įvairių valstybinių struktūrų atstovai, bandantys keisti situaciją ar ieškantys sprendimų, tačiau to nepakanka.

Visose valstybinėse, ypač centrinėse įstaigose galima išgirsti valdininkų, kaip žirnius beriančių  europinių konvencijų, susitarimų ir nutarimų pavadinimus, datas, pagrindinius punktus, tačiau paklausus, o kodėl tai neveikia Marijampolėje, Biržuose ar Šalčininkuose, išgirsti sutrikusį atsakymą — o turėtų?

Nesikartosiu, kas kitų pasisakymuose jau buvo minėta kalbant apie bendras šalies problemas, skaudulius kitų požiūris į prekybą deinstitucionalizacija, valstybinio sektoriaus formalus darbas, jų atstovų dažniausiai, išskyrus pavienius retus atvejus atsainus, netoleruojantis, neempatiškas požiūris į nukentėjusį asmenį. Matant realybėje kaip bandoma spręsti valstybės deleguotos užduotys, pvz. Susiduriant su tokiu požiūriu apima bejėgiškumo ir nevilties jausmai. Kol atsakinguose savivaldybių padaliniuose nebus vadovų rotacijos, nebus ir pokyčių, kol savivaldybės nebus orientuotos rūpintis savo teritorijos piliečių gerove, kitų požiūris į prekybą, tvarka, nebus pokyčių.

Kol tik bus didinamas biurokratinis aparatas, pateikiantis tvarkingas ataskaitas, nebus pokyčių.

kitų požiūris į prekybą

Ir tai ko gero pradžia ateina ne tik nuo savivaldybių, bet kur kas nuo aukščiau. Taigi mano klausimas kiek norim iš tikrųjų spręsti šią problemą savo šalyje?

Lietuvos Caritas

Klausimas skirtas visiems, pradedant aukščiausiais šalies vadovais, Seimo nariais, baigiant įvairių atsakingų institucijų, organizacijų atstovais, specialistais. Juk siekiant padėti seksualiai išnaudojamiems asmenims prostitucijos tikslais, prekybos žmonėmis aukoms, svarbi yra ne tik pagalba joms čia ir dabar, bet ir bendra šalies socialinė politika bei veiksmingos prevencinės, intervencinės programos, tolimesnio socialinio palaikymo užtikrinimas nukentėjusiems.

Sukurta vieninga visais atžvilgiais teisiniais, socialiniais, ekonominiais, moraliniais, kultūriniais smurto, išnaudojimo, prievartos prieš kitą asmenį koncepcija, o taip pat ir sprendimo metodai, sudarytų galimybę atsiremti prevencijos ir kontrolės programoms.

garsiausi brokeriai

Tai numatytų bei užkirstų prievartai kelią ar iš esmės sumažintų žmonių tarpusavio smurtą ir jo plitimą. Svarbi išlieka švietimo problema lavinimo įstaigose, ypač paauglių švietimas, kurie yra viena iš pažeidžiamiausių grandžių šioje problemoje kitų požiūris į prekybą žmonėmis, prostitucijos tema, kur būtų publikuojama apie prekybos žmonėmis ar prostitucijos galimas grėsmes, būtų parodoma visa tiesa apie esančius tame pavojus, pasekmes, verčiančias susimąstyti.