Psichikos nykštuko mūšis. Kyshtym nykštukas arba „Aleshenka“ per psichikos akis. Minimas mene

Linijos populiariajame vaizdo įraše

Straipsnyje siekiama nustatyti, ar ir kaip neošamanizme įvairaus pobūdžio filmai ir vaizdo įrašai naudojami kaip religinės praktikos šaltiniai.

Straipsniai

Empirinio tyrimo duomenys leidžia teigti, kad šiuolaikiniai įvairioms neošamanizmo grupėms atstovaujantys neošamanai žiūri, rekomenduoja žiūrėti kitiems ir patys kuria įvairaus pobūdžio filmus ir vaizdo įrašus apie šamanizmą, jį puoselėjan- čius žmones ir praktikas. Linijos populiariajame vaizdo įraše kuriais atvejais vaizdo įrašai naudojami kaip alternatyva rašytiniams šaltiniams.

  • Reaguodami į koronaviruso krizę, žmonės ėmė kaupti produktų atsargas, ypač vienos nepelnytai nuvertintos kultūrinės vertybės — tualetinio popieriaus.
  • Filmo montažas – Vikipedija
  • Gamta iš filmo avataro.
  • Padėti užsidirbti pinigų internetu

Šių vaizdo šaltinių ignoravimas ir linijos populiariajame vaizdo įraše šaltinių akcentavimas neošamanizmo tyri- muose liudija ne apie neošamanų naudojamus šaltinius, o veikiau apie jų tyrėjų nuostatas. Empirinis tyrimas atskleidė, kad neošamanų žiūrimi filmai ir vaizdo įrašai yra įvairūs: meniniai filmai, populiarioji dokumentika ir mėgėjiški vaizdo įrašai.

linijos populiariajame vaizdo įraše pardavimo pajamos internetu

Juose atspindėtos daugelio regionų šama- niškos tradicijos, pateikiamos visuotinės daugiakultūrės istorijos interpretacijos, pristatomos įvairios religinės tradicijos ir kitos aktualios temos.

Neošamanų žiūrimi ir kuriami filmai bei vaizdo įrašai atskleidžia daug šių religinių ideologijų ir praktikų aspektų: neošamanai domisi iki šiol gyvuojančio- mis šamaniškomis kultūromis, sąveikauja su jomis, mano galį jas pažinti geriausiai, bet drauge dažnai siekia ne išorinės imitacijos ir šamanizmą atpažįsta savos Vakarų kultūros apraiškose. Raktažodžiai: religinės praktikos, neošamanizmas, medijos, vizualinė antropologija.

Keywords: religious practices, neoshamanism, media, visual anthropology. Šioje citatoje tiesiogiai nurodomas vienas iš praktiką grindžiančių šaltinių — filmai. Konstruodamos savo mokymus ir praktikas, religinės bendruomenės neišvengiamai remiasi vie- nokiais ar kitokiais autoritetais ir šaltiniais. Socialinių tyrimų žurnalas.

Psichikos nykštuko mūšis. Kyshtym nykštukas arba „Aleshenka“ per psichikos akis. Minimas mene

Antra, šamanai ir šamanizmas matomi ir akademinės bendruo- menės etnografiniuose filmuose, ir populiariosios linijos populiariajame vaizdo įraše filmuose. Trečia, nepaisant pirmų dviejų pastebėjimų, iki šiol parašytose neošamaniškų grupių etnografijose ir sisteminėse judėjimo studijose aptariant praktikų šaltinius įvai- rūs filmai ir vaizdo įrašai ignoruoti.

Ketvirta, būtina pasakyti, kad filmus ir kitas šiuolaikines medijas kaip populiariosios kultūros dalį religijos tyrėjai ilgai buvo linkę ignoruoti Hoover, Apibendrinant šiuos teiginius, galima kelti klausimą, kodėl neošamanizmą tyrę mokslininkai nemini šių vaizdo įrašų ir filmų — ar dėl to, kad jie nesvarbūs neošamanams kaip šaltiniai, ar todėl, kad dėl kokių nors priežasčių tyrėjai juos tiesiog ignoruoja? Todėl straipsnio tikslas — nustatyti, ar neošamanizme įvairaus pobūdžio filmai ir vaizdo įrašai yra naudojami kaip šaltiniai.

Gamta iš filmo avataro. Ten, kur populiarųjį „Avatarą“ nušovė Jamesas Cameronas (Kinija)

Šiam tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: 1 nustatyti, ar linijos populiariajame vaizdo įraše žiūri filmus ir vaizdo įrašus, kaip nors susijusius su šamanizmu; 2 jei žiūri — kokio pobūdžio filmus ir vaizdo įrašus bei 3 kokie vaizdiniai išryškėja šiuose filmuose ir vaizdo įrašuose. Nagrinėjamos temos kontekste svarbūs kelių sričių tyrimai: pirmiausia šamaniškų vaizdinių įvairiuose filmuose ir vaizdo įrašuose meniniuose, etno- grafiniuose, dokumentiniuose filmuose ir pan.

Tyrimų, skirtų konkrečiai brokerių reitingas šiandien ir šamanizmo vaizdiniams meniniuose filmuose, nėra. Vakariečių žavėjimąsi indė- nais puoselėję indėniškos tematikos filmai šalia kelių kitų stereotipų iki XX a. Vis dėlto gilinimasis į indėnų reli- giją ir jos vaizdavimas filmuose suklestėjo tiktai XX a.

Kodėl tualetinis popierius tapo COVID-19 krizės simboliu ir saugumo garantu?

Walter, Neuman FridmanXI. Mokslininkai iki šiol nesutaria dėl šio reiškinio apibrėžimo, o patį terminą stipriai veikė kultūrinės jo vartotojų mados.

Panašiai turint omenyje, kad neošamaniškos praktikos yra labai skirtingos, o šamanizmo ir neošamanizmo perskyra taip pat be galo paini ir neaiški, šiame straip- snyje neošamanizmu laikomos šiuolaikinio alternatyvaus religingumo praktikos, kurių atlikėjai pretenduoja tęsti ir gaivinti įvairias linijos populiariajame vaizdo įraše tradicijas. Pripažįstant, kad daugelis šamanizmo gaivintojų neošamanizmo terminui nepritartų linktų pritarti nebent taikomam jiems nepriimtinoms pasirinkimas kaip finansinis metodas grupėms; nors esama ir jam pritariančių bei jį vartojančiųšiame straipsnyje aiškumo dėlei ir remiantis jau susiklosčiusia termino vartojimo tradicija pastarosios praktikos ir jų atlikėjai vadinami neošamanizmu ir neošamanais.

Ypač daug indėnų-religinių specialistų vaizdinių sukurta XX a. Remiantis šiais tyri- mais galima teigti, kad šamanai kaip Amerikos indėnų, Sibiro ir kitų tautų kultūrų maginiai-religiniai specialistai linijos populiariajame vaizdo įraše daugelyje meninių filmų, nors ir ne visuomet kaip teigiami ir patrauklūs veikėjai. Nuodugniausią mokslinių etnografinių filmų apie Azijos šamaniškas kul- tūras apžvalgą pateikė Mihaly Hoppálas, aptaręs Sovietų Sąjungoje ir Kinijoje sukurtus šamanizmui skirtus etnografinius filmus Hoppál Šiek tiek dėmesio šamanų vaizdiniams mokslininkų kurtuose etnografiniuose filmuose ir kitoje vaizdinėje medžiagoje skyrė ir pati filmus kurianti Anya Berstein.

Filmai kaip išbaigti iš filmuotos medžiagos sumontuoti kūriniai pasirodė jau XX a.

Filmo montažas

linijos populiariajame vaizdo įraše Vertingi ir pastebėjimai, kad ankstyvieji etnografiniai filmai buvo prieinami nedidelei mokslininkų ir intelektualinio elito grupelei, kaip ir vėliau tobulėjęs ir klestėjęs etnografinio filmo žanras telkėsi ir apsiribojo specialistų festivaliais ir universi- tetų auditorijomis Garlinski ; Bernstein9; Caplan3 — tai leidžia manyti, kad šie filmai neošamanams galėjo daryti gan menką poveikį.

Populiarūs dokumentiniai filmai ir televizijos serialai, kuriuose vienaip ar kitaip fiksuoti šamanai ir šamaniškos praktikos, daugiausia mokslininkų dėmesio sulaukė šiems analizuojant, kaip keitėsi veikėjai, visuomenei prista- tantys kitas kultūras plg.

EindhovenKaplan Šie tyrimai įsiterpia į tyrimų lauką, kuriame nagrinėjama religines praktikas tiriančių mokslininkų ir įvairių visuomenės interesų grupių sąveika, pastebėta ir neošamanizmo kon- tekste plg.

linijos populiariajame vaizdo įraše seniūnas ir pajamos internete

WallisZnamenski Populiarių doku- mentinių filmų apie šamanizmą kontekste paminėtinas ir Majanas Garlinski, konstatavęs, kad dažniausiai juose etnografines detales užgožia romantinė interpretacija ir jos raiška Garlinski Sisteminėse neošamanizmo judėjimo istorijose ir konkrečių bendruomenių etnografijose nemažas dėmesys skirtas ir šaltiniams, kuriais rėmėsi ir remiasi neo- šamanai, puoselėdami savo idėjas ir praktikas. Kiek mažiau kalbėta apie kitus šaltinius.

Žiūrėkite naujienų vaizdo įrašus tiesioginiame eteryje: paskutiniai įvykiai šiandien

Jenny Blain kaip savitą šaltinį tyrė šamaniškas keliones-vizijas Blain Filmai ir vaizdo įrašai kaip šaltiniai dėmesio beveik nesulaukė ir minėti tik prabėgomis.

Anya Bernstein bendrai konstatavo, kad vienas svarbiausių veiksnių, nulėmusių XX a. Įvairiose žiniasklaidos priemonėse pasipylė žinutės, vienaip ar kitaip informuojančios apie šamanizmą, televizijos ėmė kurti ir rodyti aplinkosauginių, vietos kultūrų puoselėjimu užsiimančių visuomeninių organizacijų sukurtus dokumentinius filmus, kurie tapo pagrindiniu viešosios informacijos apie šamanus šaltiniu ir mitų kūrimo priemonėmis, konstruojančiomis šamano vaizdinį masinei auditorijai Berns- tein9— Znamenskio pastebėjimų galima spręsti apie indėniškos tematikos filmų svarbą: didelė dalis JAV ir Europos neošamanų pripažįsta, kad šamanizmą atrado tada, kai susižavėjo ir susidomėjo Amerikos indėnais.

linijos populiariajame vaizdo įraše

Vėliau šis susidomėjimas kinta, pereinant ir susitelkiant į kitas tradicijas, pvz. Šiuolaikinės religinės praktikos ir medijos Religijai medijos suprantamos kaip terpė technologine prasme, kaip kana- las idėjoms, mokymui, žinioms skleisti, kaip struktūrinis socialinių santykių kompleksas, plg.

Gamta iš filmo avataro. Ten, kur populiarųjį „Avatarą“ nušovė Jamesas Cameronas (Kinija)

Fox visada buvo svarbios; pačią religiją taip pat galima laikyti medija, tarpininkaujančia tarp antgamtės ir žmogaus Soukup ; Stolow ir kt.

Technologinė pažanga lėmė naujų medijų atsiradimą. Reli- gijos prie jų prisitaiko ir dažnai ima jomis naudotis, nors jų santykiai gali būti priešiški.

linijos populiariajame vaizdo įraše užsienio brokerių reitingas

Keičiasi ne linijos populiariajame vaizdo įraše medijos kaip terpės, bet ir jų institucinis pobūdis — ši kaita darė įtaką ir anksčiau, o dabartinio religingumo kontekste labai svarbus yra, pvz. Stewarto M. Nemažiau reikš- minga, kad šių šaltinių prieinamumą užtikrina medijos. Possamai Įvairiausių autorių sukurtuose ir skirtingais kanalais skelbiamuose vaizdo įrašuose įvairių žanrų filmuose kaip išbaigtuose kūriniuose jq variantas kitokiuose skir- tingo pobūdžio ir trukmės vaizdo įrašuose beveik nuo pat linijos populiariajame vaizdo įraše įrašymo gali- mybių atsiradimo taip pat perteikiamos religinės idėjos ir vaizdiniai.

Daugybė meninių filmų sukurta sąmoningai puoselėjant didžiųjų religinių vaizdinius Duncan ; kituose įvairiausi religiniai vaizdiniai ir idėjos sąmoningai ar nesąmoningai pintos siekiant pramoginio poveikio, bet pastarasis neužkerta kelio religinėms interpretacijoms Cowan a, Cowan b, ClarkMcDowell ir kt.

Etnografiniuose ir linijos populiariajame vaizdo įraše dokumentiniuose fil- muose taip pat gausu religinės tematikos. Visi šie filmai, rodyti gan uždarose intelektualų ir akademikų bendruomenėse, atviresnėse kino salėse ir dar dau- giau žiūrovų pasiekiančiais televizijos kanalais, buvo ir yra gan griežtai kontro- liuojami, ypač lyginant su per visą XX a.

Religinės praktikos konstruojamos ar grindžiamos remiantis įvairiais šal- tiniais autoritetingais tekstais, anot Marcuso A. Davidsenokuriuose pristatomos svarbiausios idėjos, vaizdiniai ir naratyvai. Norint suprasti šiuos šaltinius, o drauge ir jais grindžiamas praktikas, galima gilintis į įvairius šalti- nių aspektus: pvz. Vienas iš labai svarbių aspektų siejasi kaip tik su medijomis: mokymas gali būti perteikiamas rašytiniu tekstu, paveikslais, filmais ir pan. Vis dėlto remiamasi ne bet kokiais šaltiniais: vertinamas jų tinkamumas.

Štai kaip surenkamas „Model 3“ elektromobilis – „Tesla“ paviešino vaizdo įrašą,(Video)

Skiriasi pačios medijos terpės prasme vertinimas: tarkime, bėgant laikui įvairiose kultūrose skirtingai vertintas sakytinis perteikimas, rašytinis tekstas, paveikslai ir t.

Stolow ir kt. Net ir moksliniuose tyri- muose rašytinis tekstas dažnai vertintas rimčiau už vaizdo įrašus ir kitas ter- pes Jozajtis15; Newell Filmai ir vaizdo įrašai dažnai siejami su populiariąja kultūra, kuri sieta su profaniška sfera ir priešinta sakralinei sričiai linijos populiariajame vaizdo įraše todėl jie iš principo galėjo būti ignoruojami kaip religiniai šaltiniai.

Apibendrinant šiuos teiginius galima sakyti, kad įvairūs filmai ir vaizdo įrašai neošamanams, gyvenantiems ir praktikuojantiems šiuolaikinių medijų apsuptyje, tikrai gali būti svarbūs religiniai šaltiniai, nors nebūtinai tokie yra; gali skirtis įvairių vaizdo įrašų rūšių vertinimas; mokslininkai tokio pobūdžio šaltinius savo tyrimuose tikrai galėjo ignoruoti.

Psichikos nykštuko mūšis. Kyshtym nykštukas arba „Aleshenka“ per psichikos akis. Minimas mene

Tyrimo šaltiniai ir metodologija Tyrimas atliktas analizuojant literatūrą apie neošamanizmą, vizualinę antropo- logiją ir įvairius filmus, svetainių turinį, filmų ir vaizdo įrašus. Daugybėje įvairiais kanalais skelbiamų meninių, populiariosios dokumen- tikos olimpinės prekybos demonstracinės sąskaitos papildymas ir vaizdo įrašų galima pastebėti šamaniškų vaizdinių.

Visų šių filmų ir įrašų aprėpti esmės neįmanoma. Be to, dažnai visiškai neaišku, kas yra jų žiūrovai.

Apklausti gana daug didelę neošamanizmo grupių įvairovę atspin- dinčių neošamanų taip pat sudėtinga. Todėl užuot atlikus apklausas, analiza- vus visais kanalais rodomus ar interneto talpyklose youtube.