Kompanijos ir konkurencinės aplinkos SSGG (SWOT) analizė

Esminė galimybių analizė, weddingplanning.lt - Kompanijos ir konkurencinės aplinkos SSGG (SWOT) analizė

Turinys

  Naudingos nuorodos Lygybės planas Lygybės planas — tai jūsų įmonės, įstaigos arba organizacijos veiksmų planas, kuriuo iškeliami prioritetai lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje, numatomos konkrečios priemonės bei siektini rezultatai.

  Prieš rengiant lygybės planą, patartina atlikti lygių galimybių situacijos įmonėje analizę. Ji padės Jums identifikuoti esmines problemas bei išsikelti konkrečius tikslus.

  uždirbkite 500 eurų per valandą internete

  Lyčių lygybės situacijos analizę galima atlikti pasitelkiant Lygių galimybių kontrolierės tarnybos parengtą Lyčių lygybės liniuotę  arba Lygių galimybių liniuotękuri padės įsivertinti situaciją įvairiais lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties aspektais. Analizę galite atlikti ir savarankiškai, darbuotojų apklausų arba focus grupių pagalba.

  Abstract [eng] This work substantiates the relevance of school strategy under fast changing conditions. The trends of the factors influencing internal and external environment of esminė galimybių analizė modern general education school were established. Expression peculiarities of internal and external environment factors in the documents presenting school strategy were identified and recommendations to optimize the design and realization of general education school strategy were formulated. The aim of this research is to substantiate the peculiarities of the analysis of the situation in general educations schools and the trends of its expressions in the school strategy documents both theoretically and empirically. The hypothesis of the research is as follows: the analysis of internal and external environment of general education schools will differ in its nature, conceptuality, extent and structure; in the vast majority of the school analysis the trends reflecting negative impact of economic and social factors will predominate; schools SWOT analysis will emphasize their strong sides than faults.

  Darbuotojų įtraukimas, jų perspektyvos ir pasiūlymų integravimas į lygybės planą padės Jums užtikrinti, kad įmonė lygių galimybių srityje veiktų vieningai, o numatytos iniciatyvos ir priemonės turėtų platų darbuotojų palaikymą.

  Šioje skiltyje pateikiame bendras gaires ir pavyzdinį lygybės planą organizacijai. Svarbu tai, kad Esminė galimybių analizė parengtas lygybės planas atlieptų būtent Jūsų įmonės, įstaigos ir organizacijos esamą situaciją ir poreikius lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje.

  internetinis uždarbis yra geras bitcoin talpyklos dinamika

  Gairės lygybės plano rengimui Užtikrinkite, kad lygybės plano prioritetai ir siekiami tikslai derėtų su Jūsų įmonės bendra veiklos strategija, įmonės vizija bei misija. Užtikrinkite, kad lygybės plano tikslai ir priemonės derėtų su lygias galimybes reguliuojančių įstatymų reikalavimais.

  SSGG analizė yra pagrindinis modelis, nurodantis organizacijos strateginių planų esminė galimybių analizė kryptį ir suteikiantis jiems pagrindą. SSGG atspindi stiprybes ką organizacija yra pajėgi atliktisilpnybes ko organizacija negali atliktigalimybes potencialiai naudingos sąlygos organizacijai ir grėsmes potencialiai nenaudingos sąlygos organizacijai. Tokios analizės atlikimas padeda nustatyti silpnybių poveikio versle mažinimo būdus, išryškinant stipriąsias puses. Tradiciškai SSGG analizė apsiriboja stipriųjų ir silpnųjų vietų nustatymu kompanijos vidinėje veikloje, kai galimybės ir grėsmės susijusios tik su išorine jos aplinka.

  Numatykite konkretų terminą lygybės plane išsikeltiems tikslams pasiekti. Atsižvelgdami į įmonės bendrą veiklos strategiją ir situacijos analizę, išsikelkite kelis esminius tikslus — prioritetus, link kurių dirbsite kaip įmonė, pavyzdžiui: lyčių balansas 50 proc. Apsibrėžkite konkrečias sritis, kuriose esminė galimybių analizė lygybės plano priemones, pavyzdžiui, lyderystė, komunikacija, personalo atranka, įtraukios kultūros puoselėjimas, darbo sąlygų lankstumas ir pan.

  esminė galimybių analizė

  Kiekvienoje srityje numatykite konkrečias priemones, kuriomis sieksite išsikeltų tikslų, bei už jų įgyvendinimą atsakingus darbuotojus.