Prekybos mokyklų laboratorinis mokymas, MOKYKLOS ISTORIJA

Turinys

  pasirinkimo galimybių nepastovumas yra naujų prekių uždarbio internete

  Trumpas projekto aprašymas santrauka Projekto esmė: Projektas skirtas prekybos sektoriaus praktinio prekybos mokyklų laboratorinis mokymas centrui Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykloje įkurti.

  Įgyvendinant projektą bus atliktas mokyklos patalpų remontas ir įkurti praktinio mokymo biurai, mokomieji kabinetai, prekybos įrengimų laboratorija bei įsigyti baldai, mokomoji, kompiuterinė ir programinė įranga. Prekybos praktinio mokymo centras bus skirtas prekybos įmonių vadybininkų padėjėjams, prekybos konsultantams, apskaitininkams, kasininkams ir kitiems prekybos specialistams rengti.

  Informacija apie projektų valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą: Už projekto valdymą atsakingi — projekto vadovas, projekto finansininkas, projekto koordinatorius ir projekto viešųjų pirkimų specialistas.

  parinktys atvira pozicija

  Projektas įgyvendinamas be partnerių. Projekto tęstinumas: Praktinio mokymo centro eksploatavimo išlaidos bus padengiamos iš bendrų mokyklai skirtų asignavimų. Už sukurtos infrastruktūros naudojimą bus atsakinga mokykla, paskirti asmenys, bus paskirti atsakingi už įrangos ir patalpų naudojimą, saugojimą.

  pirkėjo pasirinkimas 30 drakono pasirinkimo tarpininkas

  Mokykla numato tęsti prekybos specialistų rengimą, veiklą finansuojant iš mokyklai skirtų asignavimų. Įgyvendinimo eiga:.

  prekybos mokyklų laboratorinis mokymas