Susisiekite su mumis

Pateikti pasirinkimo sandorio indeksą

straipsniai apie kriptovaliutų pajamas

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Akcininkai — akcininkai, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, arba kitų nuosavybės priemonių savininkai.

pateikti pasirinkimo sandorio indeksą pardavimo galimybių atidarymo brokeris

Ankstyvosios intervencijos priemonės — Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 67 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo 49 pateikti pasirinkimo sandorio indeksą 5 dalyje, Finansinių priemonių rinkų įstatymo straipsnio 7 dalyje nurodyti priežiūros institucijos veiksmai. Europos Sąjungos valstybės pagalbos sistema — sistema, nustatyta Pateikti pasirinkimo sandorio indeksą dėl Europos Sąjungos veikimobei straipsniais ir Europos Sąjungos toliau pateikti pasirinkimo sandorio indeksą ES teisės aktais, įskaitant gaires, komunikatus ir pranešimus, priimtais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnio 4 dalį arba straipsnį.

Finansinės grupės pertvarkymo institucija toliau — grupės pertvarkymo institucija — finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucija Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje toliau — valstybė narėkurioje yra priežiūros institucija, atliekanti finansinės grupės jungtinę konsoliduotą priežiūrą.

pateikti pasirinkimo sandorio indeksą

Finansų įmonė — finansų įmonė, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, išskyrus finansų maklerio įmones. Finansų sektoriaus subjekto pertvarkymas toliau — pertvarkymas — pertvarkymo priemonių taikymas ir kitų šiame įstatyme pateikti pasirinkimo sandorio indeksą finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijos veiksmų atlikimas, siekiant įgyvendinti sprendime dėl pertvarkymo nustatytus tikslus ir atkurti ilgalaikį pertvarkomo finansų sektoriaus subjekto gyvybingumą.

Finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucija toliau — pertvarkymo institucija — Lietuvos bankas arba Bendra pertvarkymo valdyba, atitinkamai pagal Reglamente ES Nr.

Zeitgeist: Judame Pirmyn (2011)

Ypač svarbios funkcijos — veikla, paslaugos ar operacijos, kurias nutraukus, tikėtina, vienoje ar daugiau valstybių narių dėl atitinkamos finansų įstaigos arba finansinės grupės dydžio, jos kontroliuojamos rinkos dalies, išorės ar vidaus tarpusavio sąsajų, sudėtingumo ar tarpvalstybinės veiklos sutriktų ypač svarbios realiajai ekonomikai teikiamos paslaugos arba sutriktų finansinis stabilumas, visų pirma atsižvelgiant į tos veiklos, paslaugų ar operacijų pakeičiamumą.

Krizių prevencijos priemonė — šio įstatymo 7 straipsnio 7 dalyje nustatyti priežiūros institucijos veiksmai, šio įstatymo 22, 23, 24 straipsniuose nustatyti finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo pateikti pasirinkimo sandorio indeksą veiksmai, skirti trūkumams ar kliūtims, trukdantiems finansų sektoriaus subjekto atsigavimui ar pertvarkymui, pašalinti, ankstyvosios intervencijos pateikti pasirinkimo sandorio indeksą taikymas, laikinojo administratoriaus paskyrimas arba kapitalo priemonių nurašymas ar konvertavimas, vadovaujantis šio įstatymo III skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Pasiūla ir paklausa rinkoje Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės.

Krizių valdymo priemonė — finansų sektoriaus subjekto pertvarkymo veiksmai, specialiojo valdytojo paskyrimas ar asmens, nurodyto šio įstatymo 45 straipsnio 2 dalyje, paskyrimas.

Nuosavybės priemonės — akcijos, finansinės priemonės, kuriomis suteikiama nuosavybės teisė arba kurias galima konvertuoti į akcijas ar kitas nuosavybės priemones, arba kurios suteikia teisę jų įsigyti.

užsidirbti pinigų interneto vaizdo kursuose kuris gyvenime uždirba pinigus

Pagrindinės verslo dalys — verslo dalys, įskaitant susijusias paslaugas, kurios yra reikšmingi finansų įstaigos arba finansinės grupės, kuriai ji priklauso, pajamų, pelno ar franšizės vertės šaltiniai. Patronuojamoji įstaiga Europos Sąjungoje toliau — patronuojamoji įstaiga ES —trečiosios valstybės patronuojančiosios įmonės valstybėje narėje įsteigta patronuojamoji kredito įstaiga arba patronuojamoji finansų maklerio įmonė.

Pertvarkymo fondas — fondas, kuriame kaupiamos lėšos finansų sektoriaus subjekto pertvarkymo veiksmams finansuoti.

pateikti pasirinkimo sandorio indeksą

Pertvarkomas finansų sektoriaus subjektas toliau — pertvarkomas subjektas — bankas, Centrinė kredito unija, finansų maklerio įmonė, finansų įmonė, finansų kontroliuojančioji bendrovė, mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos kontroliuojančioji bendrovė, kuriems taikomos pertvarkymo priemonės.

Užskaitos susitarimas — susitarimas, pagal kurį keletas reikalavimų ar įsipareigojimų gali būti konvertuoti į vieną grynąjį pateikti pasirinkimo sandorio indeksą, įskaitant baigiamosios užskaitos susitarimus, pagal kuriuos įvykus priverstinio vykdymo įvykiui šalių pareigos būtų paankstintos taip, kad būtų vykdomos nedelsiant arba nutraukiamos ir konvertuojamos į vieną grynąjį reikalavimą arba pakeičiamos tokiu reikalavimu. Vyresnioji internetinis dvejetainių opcionų uždarbis įstaigos vadovybė toliau — vyresnioji vadovybė — fiziniai asmenys, atliekantys vykdomąsias funkcijas finansų įstaigoje ir atsakingi bei atskaitingi valdymo organui už kasdienį finansų įstaigos valdymą.

Kitos šiame įstatyme vartojamos pateikti pasirinkimo sandorio indeksą suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Finansų įstaigų įstatyme, Bankų įstatyme, Reglamente ES Nr.

lengvas pajamas namuose

Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.