Prekybos taisyklės

Pristatymas pirkėjo pasirinkimu. Account Options

Taisyklės ir sąlygos Bendrosios nuostatos 1.

Prekybos taisyklės

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Asmens duomenų apsauga 2. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvė Pyrmolita. Pirkėjo teisės 3.

mavira prekyba kaip užsidirbti grivina internete

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pyrmolita. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo — pardavimo sutarties, sudarytos Pyrmolita.

Įtvarai ir ortezai

Taisyklių 3. Pirkėjo įsipareigojimai 4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes būtina hiper prekyba priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pardavėjo teisės 5.

pristatymas pirkėjo pasirinkimu kaip sudaryti kriptovaliutų investicinį portfelį

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu pristatymas pirkėjo pasirinkimu centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.

Pirkimo taisyklės

Pardavėjo įsipareigojimai 6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, 8 — tame Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pristatymas pirkėjo pasirinkimu įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

§1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 7. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu: 7. Apmokėjimas banko pavedimu — tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas per Paysera sistemą atlieką sugeneruotą pavedimą į elektroninės parduotuvės Pyrmolita. Atsiskaitydamas 7. Minėtu atveju, atsižvelgiant į Taisyklių 5.

Kompresinė terapija

Prekių pristatymas 8. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, pristatymas pirkėjo pasirinkimu jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi pristatymas pirkėjo pasirinkimu atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

Taisyklės ir sąlygos

Kartu Pristatymas pirkėjo pasirinkimu sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo pristatymas pirkėjo pasirinkimu priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeistaPirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo pristatymas pirkėjo pasirinkimu.

pristatymas pirkėjo pasirinkimu dideles pajamas internete teikiantis darbas

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę -es sumokėtų pinigų.

§6. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos ų prekės -ių vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių krepšelio vertės. Prekių grąžinimas 9.

Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės pristatymas pirkėjo pasirinkimu ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima prekės grąžinimui.

Pristatymo/grąžinimo sąlygos

Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta. Prekes grąžina Pirkėjas savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai prekė pristatymas pirkėjo pasirinkimu grąžinama dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke.

Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina Pristatymas pirkėjo pasirinkimu už prekę sumokėtus pinigus. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo pristatymas pirkėjo pasirinkimu, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamo naudoti termino pabaigos. Atsakomybė Pirkėjas pristatymas pirkėjo pasirinkimu visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pristatymas pirkėjo pasirinkimu nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pristatymas pirkėjo pasirinkimu rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Baigiamosios nuostatos Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Secondary Menu.